top of page

JAUNIEŠU PROGRAMMAS

Programmu mērķis : 

Palīdzēt dalībniekiem atklāt savu unikālo potenciālu un ievirzīt to ceļā uz panākumiem.

    Programma

  • Iepazīšanās aktivitātes, atvērtības un komunikācijas treniņš. Dalībnieku profilēšana caur testa jautājumiem. Saruna un rakstiski uzdevumi par to, kā jaunieši iztēlojas panākumu pilnu dzīvi un kā šajā ainā viņi redz paši sevi. Mērķtiecīga dzīves virzība caur pareto principa izpratni.

  • Iedvesmas stāsti no Kristapa Kravaļa un citu personību dzīvēm, kas noslēdzas ar kursa pirmās daļās tēzi – veiksmīgas karjeras un panākumu pilnas dzīves pamatā ir “kodols”, kas sastāv no 5 pamatprincipiem (jauniešu gadījumā – 5 svarīgiem jautājumiem). Piecu pamatprincipu izpratne caur jautājumiem, uzdevumiem, diskusiju, to pielāgošanai ikdienas praksei.

  • Vispusīgi veselīga dzīvesveida (7 dimensiju attīstīšana – sk. zemāk) izpratne, diskusija un pielāgošana ikdienas praksei – 1 līdz 3 dimensija;

  • Vispusīgi veselīga dzīvesveida (7 dimensiju attīstīšana – sk. zemāk) izpratne, diskusija un pielāgošana ikdienas praksei - 4 līdz 7 dimensija;

  • Personīgā “kodola” un vispusīgi veselīga dzīvesveida plāna izstrāde caur aktivitātēm un darba materiālu, izvirzot prioritātes, mērķus un uzdevumus. Iedvesmas stāsti par “kodola” un vispusīgi veselīga dzīvesveida veiksmes stāstiem no dzīves, iedrošinājums un motivēšana tiekties uz atklājumiem un strādāt pie sava plāna, lai kur arī jaunietis dotos turpmākajā dzīves ceļā. Atgriezeniskā saite.

7 dimensiju attīstīšana

 

1. Fiziskā dimensija – veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, veselīgs un sabalansēts uzturs, dzīves ritms un režīms, veselības profilakse un izvairīšanās no kaitīgiem ieradumiem.

2. Intelektuālā dimensija – prāta darbība, kas saistīta ne vien ar formālo izglītību, bet arī ar mūžizglītību, domāšanas procesa attīstīšanu, lēmumu pieņemšanas prasmi, kritisku un radošu prātu, kas atvērts jauniem atklājumiem.

3. Emocionālā dimensija – vērīgums pret emocijām, tās pieņemot, izprotot un pārvaldot.

4. Sociālā dimensija – spēja socializēties un veiksmīgi komunicēt, gūstot un sniedzot labumu savstarpējās attiecībās dažādos līmeņos.

5. Garīgā dimensija – savas dziļākās būtības, radības un Radītāja savstarpējās saiknes apziņa, kas piešķir dzīvei jēgpilnu virzību un personīgo transformāciju.

6. Profesionālā dimensija – apmierinātība un gandarījums par savu darbu un karjeras virzību, saskaņojot to ar personīgajām spējām, vērtībām un ieturot darba-atpūtas līdzsvaru.

7. Finansiālā dimensija – indivīda finansiālā stāvokļa subjektīvais un objektīvais statuss. Objektīvie rādītāji - indivīda ienākumi, zināšanas par finanšu instrumentiem, budžeta plānošana utt., subjektīvais - apmierinājums ar pašreizējo finansiālo situāciju.

Programmas iepazīšanās nodarbība 

Nodarbības laikā skolēni caur īstu, iedvesmojošu dzīves stāstu uzrunu un radošām aktivitātēm meklēs atbildes uz svarīgākajiem turpmākā dzīves ceļa/karjeras virzības jautājumiem. Ieskatoties savos talantos, vērtībās, mērķos un sapņos, centīsimies smelties iedvesmu labu lēmumu pieņemšanai un dzīvas dzīves dzīvošanai!

    Iepazīšanās nodarbības plāns

  • Neliela iesildošā aktivitāte atvērtībai un komunikācijai;

  • Kas atšķir jauniešus, kas veiksmīgi izvēlas savu karjeru un dzīves ceļu no tiem, kam tas neizdodas tik veiksmīgi? Praktiski piemēri no dzīves un konkrēti principi, ko šie cilvēki ir ievērojuši;

  • Uzdevums – atbilde uz svarīgākajiem jautājumiem;

  • Iedrošinājums un iedvesmas stāsti dzirdētā pielietošanai reālajā dzīvē;

  • Īsa atgriezeniskā saite.

Pamatprogrammas apraksts

Ikviens no mums ir apveltīts ar unikālu un skaistu potenciālu. Tomēr ir tikai viens veids, kā to iepazīt – tev ir jāuzdrīkstas būt neatlaidīgam un drosmīgam, lai “atklātu pašam sevi”! Droši vien kādreiz esi aizdomājies(-usies) - kāpēc tu esi virs šīs zemes un kur tu virzies? Kas ir tavi talanti, mērķi, vērtības, sapņi? Kāda ir tava dzīve šobrīd? Kāda tā varētu būt pēc 10 gadiem? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mums ir jādodas izaicinošā, bet piedzīvojumu pilnā atklājumu ceļā, pieņemot lēmumu – kāpēc, kā un ar kuriem cilvēkiem es šajā ceļā došos? HiPotential piecu nodarbību kursā caur reāliem dzīves pieredzes stāstiem, sarunām un aktivitātēm mēģināsim rast atbildes, kā arī smelties iedvesmu dzīvas dzīves dzīvošanai! Tas viss pozitīvā un saprotošā gaisotnē!

​Kursa vadītājs –

Kristaps Kravalis

 (Vairāk par treneri ... )

Par iespējām vadīt HiPotential personības izaugsmes programmas jauniešiem, sazinies ar mums caur epastu info@hipotential.lv

vai arī zvani Kristapam (28864248).

​Darbojoties ar jauniešiem skolās un citās organizācijās, HiPotential komanda ir sagatavojusi dažādas personības izaugsmes 

programmas jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem.

bottom of page