top of page

AKTIVITĀŠU

PROGRAMMAS

   Aktivitāšu programmas ir lielisks risinājums organizācijām, uzņēmumiem, kolektīviem vai jebkāda veida pasākumiem, kurā sasniedzams konkrēts mērķis. PlayPotential rīcībā ir vairāk nekā 1,000 dažādu aktivitāšu datubāze, sadalīta konkrētās kategorijās. Apvienojot tās jūsu pasakuma vajadzībām, tiek izveidotas aktivitāšu programmas. Aktivitāšu programmas vada pieredzējušie PlayPotential treneri - Ulvis Kravalis un Kristaps Kravalis, vai arī jūs paši pēc mūsu izveidotas aktivitāšu programmas.

''

play ar ēnām png.png
play ar ēnām png.png

PlayPotential piedāvā divus aktivitāšu programmu formātus

 

Izvēlies savam notikumam kādu no mūsu sagatavotajām aktivitāšu programmām PlayPotential treneru vadībā.

Pastāsti mums par savu vajadzību un mēs sagatavosim detalizētu aktivitāšu programmu un apmācību, lai aktivitātes savā pasākumā tu varētu novadīt pats (-i), bez mūsu līdzdalības!

Visas aktivitāšu programmas

Running Shoes

No 500eur

Programmas mērķi:

1. Veicināt kolektīva saliedēšanos caur radošām, dinamiskām aktivitātēm.

2. Panākt aizrautību aktivitāšu veikšanas procesā un gandarījumu to noslēgumā.

Programmas apraksts:

Radoši kustīgā aktivitāšu programma ir izstrādāta veselīgas kustības un radošuma veicināšanai. Programmas radošā daļa sastāv no mākslas, konstruēšanas, veidošanas, foto un video aktivitātēm. Programmas kustīgā daļa sastāv no nelielas intensitātes aktivitātēm komandās un individuāli, kas piemērotas dažāda vecuma cilvēkiem. Uzdevumi pamatā ir savienoti ar radošo programmas daļu.

* Programma paredzēta pasākumiem dažādu paaudžu cilvēkiem (t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma).

 

*​Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Field Hike

No 500eur

Programmas mērķi:

Radīt patīkamas atmiņas par kopīgu piedzīvojumu un gandarījumu par pārvarētām grūtībām.

Programmas apraksts:

Vienas vai divu dienu pārgājiens, kurā būs javeic dažādi uzdevumi, lai varētu veiksmīgi nokļūt galā. Jūs sagaida gan fiziski pārbaudījumi, gan dažādi prātojami izaicinājumi. Tas viss bagātinās gūto pieredzi un skābekļa uzņemšana notiks ar radošu pieskaņu.

* Gan nelielu uzņēmumu kolektīviem, gan ģimeņu un draugu grupām. (t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma)

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Outdoor Games

No 950eur

Programmas mērķis:

Veicināt aizrautību, prieku un interesanti pavadīta laika sajūtu caur dažāda veida spēļu stacijām.

Programmas apraksts:

Spēļu staciju izbrauciens ir PlayPotential.lv spēļu klāsta apkopošana 3-6 spēļu stacijās (atkarībā no pasākuma un cilvēku skaita), kur katra stacija sastāv no vairākām spēlēm no PlayPotential nomas spēļu klāsta.

 

Spēļu stacijas ir iespēja jūsu pasākumā ieviest spilgtu spēļu dažādību, nevienu neatstājot vienaldzīgu vai garlaikotu.

 

PlayPotential treneri palīdzēs ikvienam saprast spēles būtību un vadīs spēles procesu.

Pasākumiem, kur nepieciešams daudzveidībs saturs, lai ikviens nebūtu garlaikots.

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Man Hiking in Nature

Īstu veču programma

No 950eur

Programmas mērķis:

Piešķirt īpašu izaicinājumu vīriem, kas vēlas izbaudīt adrenalīna devu kā arī izjust gandarījumu par pārvarētiem šķēršļiem.

Programmas apraksts:

Programmā ietilpst unikālas pieredzes, pēc kurām parasti alkst tieši vīri. Pēc izvēles var tikt iesaistītas dažāda veida tehniskas vienības un rīki. Šī ir vieta, kurā jūs izvirzāt savu mērķi un uz to ejat. Te nebūs tik daudz stāsts par to, ko mēs jums liksim darīt, bet par to, ko sev liksiet darīt jūs paši. Programma pielāgojama jūsu vēlmēm un iespējām.

Nelielām kompānijām, kuras vēlas neierastu piedzīvojumu ar savu devu adrenalīna.

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Bright Idea Bulb

No 700eur

Programmas mērķis:

Vadīt dalībniekus cauri rekreācijas procesam, kas sastāv no vērīguma un apzinātības vingrinājumiem.

Programmas apraksts:

Atjaunošanās un apzinātības programma paredzēta visiem, kas vēlas “izrauties no ikdienības” un piedzīvot mieru caur pasaulē atzītiem vērības, apzinātības un rekreācijas vingrinājumiem. Mēs dzīvojam informācijas, ātruma un iespaidu pārbagātībā, kas nereti noved pie paaugstināta stresa un slodzes. Programma ir izstrādāta fiziskās, mentālās un emocionālās dimensijas rekreācijai, iekļaujot gan aktīvās, gan pasīvās atpūtas elementus.

Pamatā izbraukumiem dabā.

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Sparklers

No 250eur

Programmas mērķi:

Piedāvāt unikālu aktivitāšu programmu, kas precīzi atbilst specifiskam klienta mērķim.

Programmas apraksts:

Ja jūsu kolektīvam nepieciešama unikāla, tieši jūsu kontekstam un niansēm pielāgota programma, ir iespējams izveidot jaunu aktivitāšu kombināciju. Tas var būt salikums starp divām vai vairākām programmām, vai arī jaunas, nevienā programmā neiekļautas aktivitātes.

Pasākumiem un kolektīviem, kuros jāsasniedz ļoti konkrēts, specifisks mērķis.

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Couple Hiking Outdoor

No 500eur

Programmas mērķi:

Caur fiziskām aktivitātēm, kas var balansēt uz spēku un izturības robežas, radīt kolektīvam piedzīvojumu, kurā ieraudzīt savas un citu stiprās puses un iespējas izaugsmei.

Programmas apraksts:

Programmā ir vairāki elementi, kuri liks kolektīvam ne tikai būt radošiem un stratēģiski prasmīgiem, bet arī fiziski un emocionāli izturīgiem. Uzdevumu izpildē būs svarīgs gan ātrums, gan spēks, gan izturība.

* Grupām, kas vēlas pārbaudīt savu fizisko varējumu dažādos apstākļos.  (No 14 gadu vecuma).

* Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Team Talk

No 500eur

Programmas mērķi:

1. Apzināt komunikācijas kultūru un iezīmes grupā.

2. Izstrādāt uz vērtībām un izpratni balstītu stratēģiju, ar kuras palīdzību ieviest pozitīvas izmaiņas kolektīva saskarsmes.

Programmas apraksts:

Programma sastāv no vairākiem gan savstarpēji saistītiem, gan nesaistītiem uzdevumiem, kuri palīdzēs labāk ieraudzīt savstarpējo komunikāciju jūsu kolektīvā. Mēs negarantējam, ka visi būs apmierināti ar uzdevumu procesu un rezultātiem, jo šīs programmas mērķis ir atklāt “aklās zonas” saskarsmē un ar tām tikt galā. Mēs garantējam iespējas iznest gaismā to, kas traucē, un droša vidē to pārvarēt. (Ja vēlaties kārtīgu satricinājumu, piedāvājam arī aktivitāšu programmu "Shaker".

* Kolektīviem vai kopienām, kur komunikācija un saskarsme ir izšķiroši svarīga sastāvdaļa ikdienā. Grupai no 12 līdz 50 cilvēkiem.

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Go Team

No 700eur

Programmas mērķis:

Saliedēt dalībniekus kopīgā misijā.

Programmas apraksts:

Visa programma ir viena liela misija, kas jāizpilda. Katram posmam, katram sīkumam ir nozīme. Svarīgs ir viss - stratēģija, komunikācija, ātrums, precizitāte, efektivitāte, mobilitāte.

 

Atkarībā no jūsu vēlmēm, varam pielāgot misijas mērķi un uzdevumus. Misija ilgst no 3 līdz 24 stundām.

 

*Lūgums pieteikt šo programmu vismaz 3 nedēļas pirms vēlamā notikuma datuma.

Draugu un darba kolektīviem, kas vēlas nestandarta vidi

un uzdevumus, lai "izkāptu no kastes". (Grupa: 12 - 40 cilvēki)

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Green Juice Prep

No 700eur

Programmas mērķis:

Caur aktivitātēm ārpus komforta zonas, veicināt pašrefleksiju un gūt vērtīgas atziņas personīgā un kolektīvā līmenī.

Programmas apraksts:

“Shaker” ir aktivitāšu kopums, kas dalībniekiem palīdz labāk iepazīt pašiem sevi un vienam otru. Programmas pamatā ir izaicinājumi un uzdevumi ārpus komforta zonas. “Shaker” no mums ārā “izkrata” to, ko ikdienībā bieži vien nepamanām, atklājot mūsu stiprās un vājās puses. Treneru vadībā, katra “Shaker” aktivitāte tiks kopīgi apspriesta un izanalizēta, lai katrs dalībnieks un kolektīvs gūtu labumu no programmas.

Dalībniekiem, kas jau kādu laiku ir savstarpēji pazīstami un vēlas doties izaicinošā, analītiskā piedzīvojumā.

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

Black Notebook

No 950eur

Programmas mērķis:

Piedāvāt unikālu aktivitāšu programmu, kas precīzi atbilst specifiskam klienta mērķim.

Programmas apraksts:

Ja jūsu kolektīvam nepieciešama unikāla, tieši jūsu kontekstam un niansēm pielāgota programma, ir iespējams izveidot jaunu aktivitāšu kombināciju. Tas var būt salikums starp divām vai vairākām programmām, vai arī jaunas, nevienā programmā neiekļautas aktivitātes.

Pasākumiem un kolektīviem, kuros jāsasniedz ļoti konkrēts, specifisks mērķis.

Plašākai informācijai sazinies ar aktivitāšu programmu koordinatoru Kristapu Kravali (+371 28864248).

bottom of page