top of page

Uzņēmumiem

Personības izaugsme

| Personības izaugsmes lekcijas un kursi jūsu darbiniekiem dažādu lektoru vadībā par vairāk nekā 50 tēmām, uzskaitot dažas no tām:

▪    Vispusīga personības attīstība;

▪    Veselīgs dzīves ritms;

▪    Veselīgs uzturs;

▪    Personīgā produktivitāte;

▪    Laika menedžments;

▪    Enerģijas menedžments;

▪    Jēgpilna dzīves virzība.

Sports

| Dziļo muskuļu stiprināšanas treniņi biroja darbiniekiem jūsu telpās ar mūsu inventāru, sertificētas treneres Elīnas Ermansones un citu treneru vadībā.

Komandas veidošanas pasākumi

| Organizācijas mērķiem pielāgota komandas veidošanas aktivitāšu programma, pieredzējušu nometņu un komandas veidošanas treneru vadībā.

Organizācijas,

ar ko esam strādājuši :

Plašākai informācijai un sadarbības iespējām, sazinies ar mums caur epastu info@hipotential.lv

vai arī zvani Kristapam (28864248).

HiPotential piedāvā sporta, personības izaugsmes, aktīvā dzīvesveida un komandas veidošanas pakalpojumus dažāda veida uzņēmumiem un organizācijām.

Fiziskā dimensija

veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, veselīgs un sabalansēts uzturs, dzīves ritms un režīms, veselības profilakse un izvairīšanās no kaitīgiem ieradumiem.

Intelektuālā dimensija

prāta darbība, kas saistīta ne vien ar formālo izglītību, bet arī ar mūžizglītību, domāšanas procesa attīstīšanu, lēmumu pieņemšanas prasmi, kritisku un radošu prātu, kas atvērts jauniem atklājumiem.

Emocionālā dimensija

vērīgums pret emocijām, tās pieņemot, izprotot un pārvaldot.

Sociālā dimensija

spēja socializēties un veiksmīgi komunicēt, gūstot un sniedzot labumu savstarpējās attiecībās dažādos līmeņos.

Garīgā dimensija

savas dziļākās būtības, radības un Radītāja savstarpējās saiknes apziņa, kas piešķir dzīvei jēgpilnu virzību un personīgo transformāciju.

Profesionālā dimensija

apmierinātība un gandarījums par savu darbu un karjeras virzību, saskaņojot to ar personīgajām spējām, vērtībām un ieturot darba-atpūtas līdzsvaru.

 indivīda finansiālā stāvokļa subjektīvais un objektīvais statuss. Objektīvie rādītāji - indivīda ienākumi, zināšanas par finanšu instrumentiem, budžeta plānošana utt., subjektīvais - apmierinājums ar pašreizējo finansiālo situāciju.

Finansiālā dimensija

bottom of page