Reģistrējies HP vakaram
Izvēlies abonementu vai konkrētu vakaru (-us)

Paldies, tava reģistrācija tiks uzskatīta par pabeigtu pēc 10eur dalības maksas pārskaitījuma. Rekvizīti video tiešraides maksājumam (maksājumā norādīt - vārds, uzvārds, dalības maksa semināram, pasākuma datums): SIA "HiPotential.lv" Reģ. nr. 50203173251 Banka – Swedbank Konta nr. – LV58HABA0551045760566

HiPotential personības izaugsmes vakari 

Tava investīcija personīgajā izaugsmē, saņemot vērtīgas zināšanas no dažādu jomu vadošajiem ekspertiem, kas sagatavojuši semināru ar mērķi palīdzēt dalībniekiem plašāk atklāt savu potenciālu. 

HIPotential vakars 2020 new.png

Reģistrējies 9 vakaru abonementam "Klātiene+video tiešraide"

 (70eur)

Reģistrējies atsevišķiem vakariem - klātiene vai video tiešraide

HP vakaru apraksti

Pirmais vakars


Mans darbs ir būt klāt cilvēkam šajā sevis atklāšanas procesā, par pamatu ņemot ķermeņa un paradumu izpēti un vīzijas veidošanu par to, kāds viņš/viņa grib būt un kādā veidā savu dzīvi dzīvot un piedzīvot. Strādājot ar klientiem uz masāžas kušetes vai vingrošanas paklājiņa, es bieži novēroju pamata ieradumus, kurus stāsta ķermenis. Skatoties gan uz kaulu un muskuļu novietojumu un to saistīto kustību, gan uz elpošanas ieradumiem, gan uz cilvēka ikdienas gaitu un veidu, kā viņš/viņa sevi pasniedz pārējai pasaulei. Strādājot somatiski ar grupām, atklājas mūsu ieradumi būt ar citiem, izvēloties uzticēties vai šaubīties, uzņemties līdera pozīcijas, vai sekojot, vai cenšoties noturēt līdzsvaru starp abām šīm lomām. Ceļs uz sevi ir interesants, ne vienmēr viegls un saprotams, bet tas ir nozīmīgs un svarīgs, kā tev, tā citiem, ar ko ikdienas tu dali savu dzīves telpu. Mans darbs ir būt klāt cilvēkam šajā sevis atklāšanas procesā, par pamatu ņemot ķermeņa un paradumu izpēti un vīzijas veidošanu par to, kāds viņš/viņa grib būt un kādā veidā savu dzīvi dzīvot un piedzīvot. Strādājot ar klientiem uz masāžas kušetes vai vingrošanas paklājiņa, es bieži novēroju pamata ieradumus, kurus stāsta ķermenis. Skatoties gan uz kaulu un muskuļu novietojumu un to saistīto kustību, gan uz elpošanas ieradumiem, gan uz cilvēka ikdienas gaitu un veidu, kā viņš/viņa sevi pasniedz pārējai pasaulei. Strādājot somatiski ar grupām, atklājas mūsu ieradumi būt ar citiem, izvēloties uzticēties vai šaubīties, uzņemties līdera pozīcijas, vai sekojot, vai cenšoties noturēt līdzsvaru starp abām šīm lomām. Ceļs uz sevi ir interesants, ne vienmēr viegls un saprotams, bet tas ir nozīmīgs un svarīgs, kā tev, tā citiem, ar ko ikdienas tu dali savu dzīves telpu. Mans darbs ir būt klāt cilvēkam šajā sevis atklāšanas procesā, par pamatu ņemot ķermeņa un paradumu izpēti un vīzijas veidošanu par to, kāds viņš/viņa grib būt un kādā veidā savu dzīvi dzīvot un piedzīvot. Strādājot ar klientiem uz masāžas kušetes vai vingrošanas paklājiņa, es bieži novēroju pamata ieradumus, kurus stāsta ķermenis. Skatoties gan uz kaulu un muskuļu novietojumu un to saistīto kustību, gan uz elpošanas ieradumiem, gan uz cilvēka ikdienas gaitu un veidu, kā viņš/viņa sevi pasniedz pārējai pasaulei. Strādājot somatiski ar grupām, atklājas mūsu ieradumi būt ar citiem, izvēloties uzticēties vai šaubīties, uzņemties līdera pozīcijas, vai sekojot, vai cenšoties noturēt līdzsvaru starp abām šīm lomām. Ceļs uz sevi ir interesants, ne vienmēr viegls un saprotams, bet tas ir nozīmīgs un svarīgs, kā tev, tā citiem, ar ko ikdienas tu dali savu dzīves telpu.